شرایط فروش اقساطی کامیونت جک ۶ تن

شرایط خرید اقساطی کامیونت جک ۶ تن  با کمترین پیش پرداخت و ۷۰% تسهیلات بانکی با نرخ مصوب بانک مرکزی برخوردار است که بابت استفاده از تسهیلات باید ضامن معتبر (کارمند:ارائه فیش حقوقی و گواهی اشتغال بکار یا کاسب با ارائه جواز کسب )معرفی شود. بابت اقساط کامیون جک دفترچه قسط بانک ملت تعلق میگیرد. تحویل خودرو جک از کارخانه بصورت […]

Read More