شرایط فروش اقساطی کامیونت جک ۸ تن

شرایط اقساطی کامیونت جک ۸ تن  با کمترین پیش پرداخت و ۷۰% تسهیلات بانکی با نرخ مصوب بانک مرکزی برخوردار است که بابت استفاده از تسهیلات باید ضامن معتبر (کارمند:ارائه فیش حقوقی و گواهی اشتغال بکار یا کاسب با ارائه جواز کسب )معرفی شود. بابت اقساط کامیون جک دفترچه قسط بانک ملت تعلق میگیرد. تحویل کامیونت جک ۸ […]

Read More