کسب رتبه اول فروش در چین

شرکت جک موتور موفق به کسب رتبه اول فروش کامیونت در کشور چین شد