کامیونت ۶ تن مدل ۲۰۱۶ با طراحی جدید

مدل موفق ۶ تن جک نیز در روزهای پایانی سال ۹۴ با طراحی جدید به مشتریان تحویل گردید که شامل تغییر داشبورد، اضافه شدن طاقچه، تغییر طراحی اگزوز، تغییر طراحی فرمان، با اضافه شدن قفل مرکزی و کروز کنترل بود. قرار است این مدل در سال جاری به عنوان مدل استاندارد به مشتریان ۶ تن عرضه گردد.