ورود کامیونت های 5/6 جک به ناوگان شرکت پخش نسیم

اولین سری از خودروهای جک در مدل های 5/6 تن به ناوگان شرکت پخش نسیم اضافه شد .